خدایا

خدایا

هرکس به یادم هست به یادش باش

اگر کنارم نیست ، کنارش باش

اگر تنهاست پناهش باش

و اگر غم دارد غمخوارش باش

  

/ 1 نظر / 16 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل] به به نجوای زیا و لطیفی است .......... آمین[قلب]