انتظار (10 مهرماه 90)

انتظار نیرویی است بسیار قدرتمند.

انتظار چیزی را بکشید که می خواهید نه آنچه نمی خواهید .

خواسته تان را مشخص کنید ، ایمان داشته باشید که می توانید آن را بدست آورید . مطمئن باشید که شایستگی داشتن آن را دارید و بدانید که امکان دستیابی به آن وجود دارد . مطمئن باشید که عالم هستی به بهترین شکل خواسته تان را برآورده می کند .

/ 0 نظر / 10 بازدید